Öronhåltagning med Studex® System75™ är enkelt, säkert och helt hygieniskt. De följande 12 stegen beskriver vad du kan förvänta dig när du eller ditt barn tar hål i öronen hos en av Studex professionella partners, som använder sig av Studex System75.

Öronhåltagning med Studex System75: Cleansing the ear with an alcohol prep pad

1

Båda sidorna av örsnibben rengörs med en alkohollösning. Sedan tillåts alkoholen torka i 30 sekunder.

Öronhåltagning med Studex System75: Marking the spot where the ear will be pierced

2

Med en märkpenna markerar man exakt vart hålet i örat skall göras.

Öronhåltagning med Studex System75: Confirming that the proper spot has been marked

3

Se efter i spegeln så att markeringen sitter på rätt ställe. Därefter torkas försiktigt det mesta av markeringen bort så att endast en svag prick finns kvar.

Öronhåltagning med Studex System75: Opening the sterile blister pack

4

Därefter bryts förseglingen utan att man flyttar patronen som innehåller håltagningsörhänget och låset, vilket ser till att dessa förblir sterila.

Öronhåltagning med Studex System75: Loading the cartridge containing the sterile piercing earring and clasp into the instrument

5

Patronen placeras nu, utan att vidröras, i instrumentet.

Öronhåltagning med Studex System75: Attaching the cartridge and lifting off the blister pack

6

När patronen är korrekt isatt lyfter man bort resten av förseglingen. Varken håltagningsörhänget eller låset har nu vidrörts.

Öronhåltagning med Studex System75: Lining up the point of the piercing earring

7

Håltagningsörhängets stift placeras därefter exakt vid märkpennans markering.

Öronhåltagning med Studex System75: Gently piercing the ear; the clasp is positioned at the same time

8

Instrumentets handtag trycks sedan in och örat blir försiktigt piercat med håltagningsörhänget. Låset sätts på plats samtidigt, vilket gör att du kan vara säker på att det blir rätt placerat med korrekt avstånd mellan lås och örsnibb.

Öronhåltagning med Studex System75: Removing the instrument

9

Instrumentets handtag släpps ut och hela instrumentet förs nu försiktigt nedåt och tas bort från örat.

Öronhåltagning med Studex System75: Placing the blister pack over the empty cartridge for removal

10

Förseglingen sätts tillbaka över den tomma patronen för att denna lätt ska kunna tas bort.

Öronhåltagning med Studex System75: Removing and disposing of the cartridge

11

Avslutet på denna helt sterila håltagningsprocess är att patronen tas bort och kasseras.

Öronhåltagning med Studex System75: Applying an after care product

12

Slutligen ger din håltagningsspecialist dig råd om hur du bäst ska sköta dina nya hål. Med början 24 timmar efter håltagningsproceduren bör du använda en eftervårdsprodukt regelbundet, två gånger om dagen, både vid hålets framsida och också vid dess baksida.

Se även vår video nedan samt läs de vanligaste frågorna i våra Frågor och svar.